Page 7 - agustos 2022
P. 7

H A B E R L E R                                 A Ğ U S T O S  2 0 2 2  S A Y I  8 2
                                   BU YIL BEŞİNCİSİ

                                   DÜZENLENEN DÜNYANIN

                                   EN BÜYÜK HAVACILIK,

                                   UZAY VE TEKNOLOJİ
                                   FESTİVALİ TEKNOFEST 4

                                   EYLÜL’DE SAMSUN’DA

                                   TAMAMLANDI


                                   Türk ye Teknoloj  Takımı Vakfı  le
                                   Sanay  ve Teknoloj  Bakanlığının
                                   yürütücülüğünde        düzenlenen

                                   TEKNOFEST, 101 paydaş ve 130
                                   katılımcı f rmanın yer aldığı b r
                                   organ zasyonla gerçekleşt r ld . 39

                                   farklı   teknoloj     yarışmasının
                                   yapıldığı    etk nl kte    Roket’ten
                                   Otonom      S stemlere,     Yapay
                                   Zeka’dan Sualtı S stemler ’ne kadar
                                   çeş tl  kategor lerde    teknoloj ler

                                   serg lend .   Ün vers tem z n     de
                                   katılımcı olarak yer aldığı etk nl kte
                                   KTÜ TTM Müdürü ve uzmanları da

                                   z yaretç ler ç n KTÜ standında yer n
                                   aldı. KTÜ TTM olarak etk nl k
                                   boyunca f rmalar ve d ğer partner
                                   kuruluşlar  le  ş b rl ğ  görüşmeler
                                   yapılırken     z yaretç lere     de

                                   b lg lend rmeler yapıldı.

                                                 KTÜ TTM 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12