Page 12 - kasım 2022
P. 12

K A S I M  2 0 2 2  S A Y I  8 5                                H A B E R L E R

     KTÜ TTM TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SMART YOUTH PROJESİ İLE

      OLUŞTURULAN BAŞARILI PROJE ÇIKTILARI KULLANIMA HAZIR

   12  KTÜ TTM
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17